Скоро Обновление и Улучшения на Сайте - Будьте с Нами
Подпишитесь и Будьте Вместе с Нами
– sinusitning tarqalgan turi, gaymor bo’shlig’i shilliq qavatining yallig`lanishi. Odatda havo sovuq mahalida yuzaga keladi. Turlari: - O`tkir gaymorit – infeksion kasalliklardan so`ng yuzaga keladi (skarlatina, qizamiq, gripp) - Surunkali gaymorit – davolanmagan hollarda o`tkir gaymoritdan yuzaga keladi. Tiplari: - Bir tomonlama gaymorit - Ikki tomonlama gaymorit

"SABABLARI"

Respirator kasalliklar asorati - Allergik reaksiyalar - Fiziologik o`zgarishlar (burun to’sig’i qiyshayishi) - Og`iz va burun bo`shlig’i surunkali kasalliklari (surunkali rinit, surunkali tonzillit, adenoidlar) - Tish kasalliklarida infeksiya tarqalishi

"BELGILARI:"

Burundan to’q yashil yiringli ajralmalar - Gaymor bo`shlig'i sohasida og`riq - Hid sezish buzilishi - Yuqori harorat - Burun bitishi - Doimiy tumov (surunkali gaymoritda)",

"DIAGNOSTIKA"

Burun bo`shlig`ini ko`zdan kechirish - Rentgenografiya - Burun bo`shliqlarini kompyuter tomografiyasi (surunkali gaymoritda)

"DAVOLASH"

Antibiotiklar - Shilliq ajralishini sekinlashtiruvchilar - Burun bo`shliqlarini yuvish - Burun bo`shliqlarini teshish - Gaymorotomiya (bo’shliqlarni tozalash uchun o’tkaziladi)

"ASORATLARI"

Oftalmit – ko`rish a`zosi va qobiqlarining yallig`lanishi - Ko`rish nervi yallig`lanishi - Meningit – bosh miya yumshoq to’qimalarining yallig`lanishi - Ensefalit – bosh miya yallig`lanishi - Osteomiyelit – suyakning yiringli yallig`lanishi

"PROFILAKTIKA"

Gigiyenaga rioya qilish - Chekmaslik - Spirtli ichimliklar qabul qilmaslik (gaymor bo`shlig`ida shish yuzaga keladi) - Ifloslangan havoda bo`lmaslik