Скоро Обновление и Улучшения на Сайте - Будьте с Нами
Подпишитесь и Будьте Вместе с Нами
– mushak innervatsiyasi buzilishi bilan xarakterlanadigan patologik holat. Mushaklar kuchi to`liq yoki qisman yo’qotiladi. - Bolalar serebral falaji – perinatal davrda bosh miya anomaliyalari hisobiga surunkali progressiyalanmaydigan kasalliklar guruhi. - Uyqu falaji – uyqu davrida mushaklar falaji kuzatilmaydi.

SABABLARI: markaziy asab sistemasi buzilishi natijasida, markaziy va periferik qismlardan o’tuvchi harakat markazlari shikastlanadi. - Travmalar (sinish va urilishlar) - Noto’g`ri metabolizm - Infeksion kasalliklar asoratlari (tuberkulez, meningit, virusli ensefalit, poliomiyelit) - Organizm kuchli intoksikatsiyasi - Onkologik kasalliklar - Ovqatlanish buzilishlari - Nasliy moyillik - Tug`ma nuqsonlar

BELGILARI: - Yurish o`zgarishi, oqsoqlanish, qo`lda mushak kuchi kamligi, yurishda va turishda qiynalish (oyoq-qo’l falaji) - Ko`zlarni yon tomonga yoki bir tomonga harakat qilmasligi, harakat koodinatsiyasi buzilishi, g`ilaylik, ko`z falaji) - Aniq bo`lmagan nutq (tanglay falaji) - Til chiqarilganda til yon tomonga qiyshayishi (til falaji)

DIAGNOSTIKA - Qon umumiy va toksikologik tahlili - Elektroneyromiografiya - Elektroensefalografiya - Bosh va orqa miya kompyuter tomografiyasi - Bosh va orqa miya magnit rezonans tomografiyasi - Magnitorezonans angiografiya

DAVOLASH: - Angioprotektorlar - Nootroplar - Antibiotiklar - Neyrotrofik dorilar - Jarroxlik amaliyoti (o`smalarni va qon quyilishlarni olib tashlash) - A, B, C gurux vitaminlari - Massaj, jismoniy mashqlar

ASORATLARi: - Siydik chiqaruv yo`llari kasalliklari - Oyoq venalari trombozi - Kontraktura, bo`g`im ankilozlari

PROFILAKTIKA - Infeksion kasalliklarni vaqtida davolash - Sog`lom turmush tarzi - Ovqatlanish tartibini saqlash - Qon bosimni nazorat qilish